НАДЕЖДА

надежда има и когато вярва се половинчато

Категория:

Comments

Адмирации за фокуса във Вярата!
"Надеждата умира последна!",
но Надежда малка има,
щом вярва се наполовина.

За пореден път БЛАГОдаря, уважаеми господин Попов!
Всъщност тектсът трябваше да има следния вид - римуван ямб в рамка на хайку:

надежда има
и когато вярва се
половинчато

Но по независещи от мен причини го изписах първоначално само на един ред, а след това не исках да го променям по форма, така че се получиха две форми на едно и също съдързание.
Още веднъж - БЛАГОдаря!

Pages