ДЕН НА ШЕГАТА

Мехлем е шегата,
а вирус - лъжата,
затуй по делата
ценят се словата.

Категория: