НАСТАВА

иманярите
на злото

разкопават
Светлината

и настава
мрак
защото

не допускат
БОГ
сърцата

Категория: