ПРОСТ`И

Човеколюбче, БОЖЕ ГОСПОДИ, прости ни и спаси ни!...

Категория:

Comments

В първоначалния вариант:

Човеколюбче,
БОЖЕ ГОСПОДИ, прости
ни и спаси ни!...

Pages