ТАЛАНТЪТ

Талантът в изолация,
дори без адмирация,
измисля си атракция!

Категория: