ВЍДЕЛО

Пролет, покажи се в прелестта си
от цветя, и мирис, и обнòва,
от роса, която да поръси
с обич и която обетова!

Пролет, покажи се в прелестта си
от бучащи руйни водопади! -
Теб светът за Видело избра си -
луди! за да са сърца... и млади!

......................................................

Пролет, покажи нетленността си,
пищността си и небесността си!

Категория: