ПРАВДА И КРИВДА

Личности правдиви
не остават ненаказани,
зарад истини горчиви
даже с хумор казани.

Категория: