ЗАВЕЩА

АГНÈЦЪТ БÒЖИ
завеща ни — вечна да
е ОБИЧТА ни

Категория:

Comments

Агнецът Божи
овълчени тревожи
във вакли кожи!

Pages