ДОБРОТАТА

Добротата
е в кръвта ни
и лекува
всички рани!

Тя е част
от ЛЮБОВТА ни,
чрез която
БОГ съгря ни,

съзида ни
и призва ни,
призова,
и завеща ни —

НЕГО
за да
доближим,

сàмо
да
добротворим!

Категория:

Comments

Амин!

Pages