ПО ПОВОД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА — В КНИЖАРНИЦАТА (Тук ще срещнеш чудни книги, прегърни ги, обикни ги!)

Книга намига:
„Ела, прегърни ме и
в миг обикни ме!“
...
Книга намига:
„Ела, целуни ме и
в миг прочети ме!“
...
Книга намига:
„Ела, ще ти светне чрез
мене по-сетне!“
...
Книга намига:
„Ела, искрометна съм
аз и заветна!“
...
Книга намига:
„Ела, просълзи се чрез
мен, пречисти се!“
...
Книга намига:
„Ела, весели се чрез
мен и учи се!“
...
Книга намига:
„Ела и гушни ме, и
вечно помни ме!“
...
Книга намига:
„Ела и стопли ме, и
и с обич вземи ме!“

Категория: