ПАНДЕМИЯ

Без красотата на душата
и добротата на сърцата
парата властва на Земята!

Категория:

Comments

БЛÀГАТА И ПАРÀТА

неизчислими
са благàта

и неподвластни
на парàта

неизброими
и заветни

безценни
и немимолетни

съпоставими
са благàта

единствено
със светлината

небесна
и животрептяща

изконна
и люделюбяща

съизмерими
са благàта

с духовността
любвебогата

съизмерими
и народни

и значещи
и непрехòдни

.................................

благàта са
неизчислими

и съкровени
и любими

Аплодисменти за поетично-
критичния размах, rhymefan!
Неизброими са бедите,
пресътворяващи парите
без красотата на душите
и добротата на добрите!

Pages