"ОТ УМА СИ ТЕГЛИ!"

Който много знае,
малко нещо знае,
а щом малко знае,
много нещо знае!

Категория: