КРИЗИСЕН ПЛАН

Най-добрият план
за финал на криза,
щом отсъства план
е самата криза!

Категория: