ЦЪФТИ

май е и любов
пречистваща цъфти и
душепрелестѝ

Категория: