ОПИТ ЗА ПЪРВОМАЙСКА „ТАНКА“

говореше се
доскоро за „голяма
и малка правда“

а днес за голяма и
малка кривда се мълчи

Категория: