ГРОЗИ

необичане
грози уви света и
значи самота

и към разпадащо се
мироздание врата

Категория: