МИМИКРИЯ

Всяко алчно управление
е на чуждо подчинение,
водещо към разрушение!

Категория: