ВЕЧНА ПАМЕТ И СЛАВА!

Борци за Свободата,
Бойци на Светлината,
Светци са на Земята!

Категория: