НАРОДНИТЕ

На любов
и на обич,

БÒЖКЕ ле,
производни

са народните
песни

и хорàта
народни!...

.............................

Те —
народните песни

и хорàта
народни,

и любов са,
и обич,

БÒЖЕ,
и — пътеводни!...

Категория: