ГНЕЗДИШ

стихът е цвете
òбично и в него да
гнездиш — зове те

Категория: