ВÒЙНИТЕ-ОСВОБОДИТЕЛИ

Ще защитава
Отечество, който по
тях се равнява!

Категория: