"ИНТЕРЕСА КЛАТИ ФЕСА!"

Който кривда защитава
своя роден край продава
за пари и лесна слава!

Категория: