СГУШЕНИ

охайкỳване —
вселените — сгушени
в едно гнезденце

Категория: