СЛОВОТО

Афоризмът е Лъч,
Романът - Слънце,
Поезията - Светлина!

Категория: