ОЦЕНКИ

Който се подценява,
себе си заблуждава,
а щом се надценява,
другите заблуждава!

Категория: