СЪРЦЕМЕЖДУМÈТИЕ

„Ех“
е
сърцемеждумèтие

колчем
любовта
отнета
е

Категория: