ПРИЛИКИ

Някой се кичи с ланци,
а друг брои гологанци,
затуй сме като Троянци!

Категория: