"ОТ ТРЪН, ТА НА ГЛОГ!"

След пиратски колониализъм
и бандитски империализъм
дойде лихварски капитализъм,
маскиран като демократизъм.

Категория: