С ВЯРА

„С вяра товаря
се и ми олеква, и
сърцеотèква!“ —

отвòри в невярващи
вярващ сърца за ОТЦÀ!...

Категория: