СЛОВА И ДЕЛА

Не си затваряха устата
и медни бяха им словата,
но бедни бяха им делата!

Категория: