СРОДНИ ЗВУЦИ

В "Шумът на парите"
е стонът на съдбите
и гърмът на войните!

Категория: