БЕЛОВО

Белово —
сърце
на трипланѝние*

и
гора —
кърмѝлноприласкаваща

святост
и спасител
от униние

и
душа-сълза —
небето славеща

------------------------------

*трипланѝние —

в Белово се единяват
Рила, Родопите и
Средна гора

Категория: