ХОРАТА

Хората са различни,
едните са сърдечни,
други са двулични,
а трети са безлични.
Първите са вечни!

Категория: