ТЪРПИ ЛИ, ТЪРПИ...

Робѝя търпи
ли, търпи, но додето
не ѝ прекипи...

Категория: