ПРОКУРАТУРИ

Прокуратурите
са амбразурите
на креатурите!

Категория: