ЖИВОТЪТ

животът цѐнен
е — но нека и ценѐн
е — инак стене

Категория: