ЗА ДА ВЪЗПРАТ...

ОБИЧ и ЛЮБОВ
са и спасение, и
избавление,

за да възпрат — омраза
и ненавист да рушат...

Категория: