ПРЕХЛАСНАТО

Морето падна на колѐне,
прехласнато от синевата!
И в миг, от нея озарено,
в сърцето си я запечата!

И се морето развълнува,
и развилня, и разбесня се,
и че по него тя заплува —
да я обича — не миряса!

Ех, ти море ощастливено,
от синевата запленено,
чрез нея — ведро, възвисено,
разхълцано и насълзено!

...................................................................

Море и синева едно са! —
Че им любов реши въпроса!

Едно! море и синева са! —
Нали ги обич короняса?!...

Категория: