ЦВЯТ

морето с цвят на
царска кръв — обича ни
и необятна

обичта му е към нас
и жизнеблагодатна

Категория: