СЪДБИНИТЕ

на човечеството
съдбините —
и преди
и днес —
предначертани —

сили тъмни
дърпат му юздите
и с остен
му произвеждат
рани

Категория: