НА ДЀЛА КРЪСТЕВА БЛАГОЕВА (НЀЛИ) — ОРТОПЕДИЧНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, И НА БЛАГОЙ СТОЯНОВ БЛАГОЕВ — МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР И МАЙОР ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Имах си кака и батко! —
Сгряват ме те неуморно! —
Човечността им крепѝ ме
и на душа е просторно!

Имам! си кака и батко! —
Те — със сърца-благосло̀ви
и мирогледи градивни,
чупят тъгѝ и окови!

Имам! си кака и батко! —
Ръчкат, окрилят, подтикват! —
С тях се живее щастливо! —
Те в мен усмивки извикват!

Имам! си кака и батко! —
Живи и прѐлюбвестру̀йни! —
Двойка! — Чуда̀тка с чуда̀тко!
И светлина помежду̀ ни!...

Категория: