КАЯТ СЕ

Които каят
се, надежда, вяра и
любов вещаят!...

Каят се — сиреч
любов и надежда, и
вяра вещаят!

...............................................

Каят се! — Вяра,
надежда, любов и
премъдрост* вещаят!...

====================

*премъдрост —
от гръцки език — (σοφία)

Категория: