ТРАЙНО

една „държава“
продължава трайно да
опечалява

Категория: