НАВИСОКО

Белово! — Черква
стърчи нависоко и
мрака зачерква!.

Категория: