БОГОБОЯЗЛИВ

БОГОбоязлив
ли е човек — и ГОСПОД
БОГ е обичлив

Категория: