БОГОБОЯЗЪН

богобоязън —
спрямо нея днес светът
е с неприязън

ала тази му вина
тегавина довея

Категория: