ХАРЕСВАНЕ

Живели човечно,
а не безсърдечно,
харесват ги вечно!

Категория: