АЛЧНОСТ

Който трупа пари
от престъпни игри,
в огън алчен гори!

Категория: