РЕКАТА

заля реката
на човечността с възторг
и необята

преля реката
на сърдечността и с плам
пои безкраи

обля реката
на прелюбовта с живец
и бъдност свята

Категория: