ВЪЗДАВАЙ!

Любов, въздавай
в безлюбовен свят и се
в сърца вселявай!...

Категория: